فیلم آموزشی
 
 
 
گروه آموزشي مهندسي ايران iranian engineering group گروه آموزشي مهندسي ايران

 
 
فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل

فیلم آموزش معادلات دیفرانسیلبی شک یکی از مهم ترین دروس رشته های مهندسی و ریاضیات . این درس تلاش میکند تا پدیده های طبیعی را به مدل ریاضی در بیاورد و سپس با کمک تکنیک های مختلف معادله دیفرانسیل مربوطه را حل کند. جواب معادله دیفرانسیل میتواند یک پدیده ی فیزیکی مانند موج ، توزیع حرارت و ... باشد.

 دکتر امیر جعفری
دکتر امیر جعفری استادیار دانشکده ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۲۰۰۳ میلادی از دانشگاه بران (Brown) در امریکا دریافت کرده است. زمینه ی پژوهش دکتر جعفری هندسه ی جبری و نظریه اعداد است. وی در سال های اخیر درس هایی را در زمینه های مختلف ریاضی در دانشگاه شریف ارائه کرده است.

لیست درسها و جلسات:
جلسه اول
جلسه دوم - معادلات همگن
جلسه سوم - معادلات دیفرانسیل کامل
جلسه چهارم - معادلات خطی مراتب بالاتر از 1
جلسه پنجم - عملگرها
جلسه ششم - معادلات خطی مرتبه n با ضرایب ثابت
جلسه هفتم - یافتن همه جواب های معادله همگن با ضرایب ثابت و جواب های حقیقی معادله از روی جواب های مختلط
جلسه هشتم - معادلات خطی مرتبه n با ضرایب غیرثابت
جلسه نهم - معادلات خطی مرتبه n همگن و غیرهمگن
جلسه دهم - معادلات خطی مرتبه n غیرهمگن
جلسه یازدهم - روش لاگرانژ و روش فوریه
جلسه دوازدهم - کاربردهای معادلات خطی مراتب بالاتر در فیزیک
جلسه سیزدهم - کاربرد معادلات دیفرانسیل در فیزیک
جلسه چهاردهم - حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری ها
جلسه پانزدهم - حل کلی معادلات لوژاندر
جلسه شانزدهم - حل معادله با تکینگی های عادی
جلسه هفدهم - حل معادلات با روس فربینیوس
جلسه هجدهم - قضیه وجود یگانگی
جلسه نوزدهم - روش پیکار - دنباله کوشی
جلسه بیستم - دستگاه معادلات دیفرانسیل
جلسه بیست و یکم - دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت
جلسه بیست و دوم - دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی؛ حالت مقدار ویژه تکراری
جلسه بیست و سوم - دستگاه خطی معادلات دیفرانسیل، ریشه های تکراری، تابع نمایی
جلسه بیست و چهارم - روش تغییر پارامتر و پایداری جواب های معادله
جلسه بیست و پنجم - تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن در حل معادلات دیفرانسیل
جلسه بیست و ششم - تبدیل لاپلاس و پیچشی
جلسه بیست و هفتم - ضربه و تابع دلتای دیراک

 
نوع محصول  نوع محصول : فیلم آموزشی
مجموعه  مجموعه
: 1DVD

نوع خرید  نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول  قیمت
20.000 تومان 

جهت خرید این محصول کلیک کنید

  

فیلم آموزش ریاضی مهندسی

فیلم آموزش ریاضی مهندسیاین درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است و شامل دو بخش کلی میشود.
در بخش اول با عنوان آنالیز فوریه به بررسی سری فوریه ، انتگرال فوریه و تبدیلات فوریه و در بخش دوم به بررسی توابع مختلط می پردازد.
کتاب مرجع درس: Advanced Engineering Mathematics، Ervin Kreyszig

دکتر میرامید حاجی میرصادقی
دکتر میرصادقی از اساتید جوان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شریف است. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در رشته‌ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف کسب کرد. نام‌برده در دوره‌ی دکترا وارد دوره‌ی مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پاریس ۶ فرانسه شد و در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ دو مدرک دکترای خود از این دو دانشگاه شد.
از جمله افتخارات وی می‌توان به کسب دو مدال طلای کشوری و دو مدال برنز جهانی المپیاد دانش‌آموزی ریاضی، کسب دو مدال طلای کشوری مسابقات دانشجویی کشوری، کسب جایزه‌ی اول و دوم مسابقات دانشجویی ریاضی جهانی، کسب رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد و دکترا اشاره کرد.

لیست درسها و جلسات:
جلسه اول - آنالیز فوریه
جلسه دوم - آنالیز و سری فوریه
جلسه سوم - قضیه نمایش با سری فوریه
جلسه چهارم - گسترش زوج و فرد توابع
جلسه پنجم - سری فوریه در بازه محدود
جلسه ششم - انتگرال فوریه
جلسه هفتم - تبدیل فوریه
جلسه هشتم - PDE و ODE
جلسه نهم - معادله موج، معادله حرارت
جلسه دهم - معادله حرارت، معادله دالامبر
جلسه یازدهم - معادله حرارت، معادله دالامبر
جلسه سیزدهم - معادله موج دوبعدی
جلسه چهاردهم- تبدیل لاپلاس در PDE، اعداد مختلط
جلسه پانزدهم- توابع مختلط- مشتق مختلط-کوشی ریمان
جلسه شانزدهم- توابع خاص مختلط
جلسه هفدهم- انتگرال مختلط
جلسه هجدهم- قضیه انتگرال کوشی و استقلال از مسیر
جلسه نوزدهم- فرمول انتگرال کوشی
جلسه بیستم- قضیه لیوویل، موررا، دنباله‌ها و سری‌های مختلط
جلسه بیست و یکم- آزمون نسبت و ریشه، نمایش توابع با سری‌های توانی
جلسه بیست و دوم- سری تیلور
جلسه بیست و سوم- سری لوران
جلسه بیست و چهارم- باقیمانه سری لوران
جلسه بیست و پنجم- انتگرال گیری با باقیمانده

 
نوع محصول  نوع محصول : فیلم آموزشی
مجموعه  مجموعه
: 1DVD

نوع خرید  نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول  قیمت
20.000 تومان 

جهت خرید این محصول کلیک کنید

  

فیلم آموزش ریاضی عمومی1

فیلم آموزش ریاضی عمومی1 درس ریاضی عمومی ۱ از دروس پایه تمام رشته های مهندسی می باشد. این درس در ابتدا به بررسی اعداد می پردازد و سپس درس را با معرفی دنباله ها ادامه می دهد. پس از آن درس به معرفی مفهوم تابع٬ حد٬ مشتق و انتگرال اختصاص می یابد و نهایتا با معرفی سری ها و کاربرد آنها درس پایان می یابد.

دکتر میرامید حاجی میرصادقی
دکتر میرصادقی از اساتید جوان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شریف است. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در رشته‌ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف کسب کرد. نام‌برده در دوره‌ی دکترا وارد دوره‌ی مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پاریس ۶ فرانسه شد و در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ دو مدرک دکترای خود از این دو دانشگاه شد.
از جمله افتخارات وی می‌توان به کسب دو مدال طلای کشوری و دو مدال برنز جهانی المپیاد دانش‌آموزی ریاضی، کسب دو مدال طلای کشوری مسابقات دانشجویی کشوری، کسب جایزه‌ی اول و دوم مسابقات دانشجویی ریاضی جهانی، کسب رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد و دکترا اشاره کرد.

لیست درسها و جلسات:
جلسه اول - اعداد
جلسه دوم - اعداد
جلسه سوم بخش ۱ - معادلات درجه دو و سه
جلسه سوم بخش ۲ - اعداد مختلط
جلسه سوم بخش ۳ - اعداد مختلط
جلسه چهارم بخش ۱ - دنباله های عددی
جلسه چهارم بخش 2 - همگرایی دنباله های عددی
جلسه پنجم بخش ۱ - پایداری محاسبه
جلسه پنجم بخش ۲ - توابع پیوسته و خواص آن ها
جلسه پنجم بخش ۳ - توابع پیوسته و خواص آن ها
جلسه پنجم بخش ۴ - توابع مثلثاتی و بررسی پیوستگی آنها
جلسه ششم بخش ۱ - مفهوم حد
جلسه ششم بخش ۲ - مفهوم حد
جلسه هفتم بخش ۱ - تعریف مشتق
جلسه هفتم بخش ۲ - نتایج مشتق پذیری و خواص توابع مشتق پذیر
جلسه هفتم بخش ۳ - قاعده زنجیری و نمادگذاری لایب نیتس
جلسه هشتم بخش ۱ - تقریب خطی
جلسه هشتم بخش ۲ - چند جمله ای تیلور و تقریب های مرتبه بالا
جلسه نهم بخش ۱ - نمودار تابع و کاربردهای آن
جلسه نهم بخش ۲ - بهینه سازی
جلسه دهم بخش ۱ - تعریف انتگرال
جلسه دهم بخش ۲ - ویژگی های انتگرال و قضیه حساب دیفرانسیل و انتگرال
جلسه دهم بخش ۳ - لگاریتم
جلسه یازدهم بخش ۱ - تغییر متغیر و انتگرال جز به جز
جلسه یازدهم بخش ۲ - انتگرال توابع گویا
جلسه دوازدهم - تابع نمایی
جلسه سیزدهم - انتگرال ناسره
جلسه چهاردهم بخش ۱ - سری های عددی
جلسه چهاردهم بخش ۲ - سری های عددی
جلسه چهاردهم بخش ۳ - همگرایی مطلق
جلسه پانزدهم - سری های توانی و توابع تحلیلی

 
نوع محصول  نوع محصول : فیلم آموزشی
مجموعه  مجموعه
: 1DVD

نوع خرید  نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول  قیمت
20.000 تومان 

جهت خرید این محصول کلیک کنید

  

فیلم آموزش الکترونیک2

فیلم آموزش الکترونیک2الکترونیک ۲ از دروس اصلی مهندسی برق و تکمیل کننده مباحث درس الکترونیک ۱ است.
این درس با بررسی پایه ای تقویت کننده های یک و چند طبقه، پاسخ فرکانسی، تقویت کننده تفاضلی، فیدبک، تقویت کننده توان و آپ - امپ به شناخت دانشجو از آنالیز و طراحی مدارات آنالوگ عمق می بخشد.

ایمان قطبی
ایمان قطبی فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه علاقه و فعالیت او الکترونیک آنالوگ، فرکانس بالا و الکترونیک زیستی است. او همیشه به درس دادن و آموزش علاقه زیادی داشته.

لیست درسها و جلسات:
جلسه 0 - طرح درس
افزاره ها و تقویت کننده های یک طبقه
جلسه 1 - مروری بر BJT.
جلسه 2 - مروری بر MOSFET.
جلسه 3 - Depletion Type MOSFET (ماسفت حالت تهی یا کاهشی)
جلسه 4 - JFET
جلسه 5 - اثر بدنه (Body Effect)
جلسه 6 - حل تمرین از JFET و MOSFET تخلیه ای
جلسه 7 - حل تمرین از تقویت کننده یک طبقه
جلسه 8 - حل تمرین از اثر بدنه
بار فعال، آینه جریان، تقویت کننده های چند طبقه مجتمع
جلسه 9 - بارهای فعال BJT
جلسه 10 - بارهای فعال MOSFET.
جلسه 11 - ضرب کننده VBE و VGS
جلسه 12 - آینه های جریان - آینه جریان BJT ابتدایی
جلسه 13 - آینه جریان ساده BJT تقویت شده.
جلسه 14 - آینه جریان ساده MOSFET.
جلسه 15 - آینه جریان ویدلر (Widlar)
جلسه 16 - آینه جریان کسکد BJT.
جلسه 17 - آینه جریان کسکد MOSFET.
جلسه 18 - آینه جریان ویلسون BJT.
جلسه 19 - آینه جریان ویلسون MOSFET.
جلسه 20 - تقویت کننده کسکد و کسکد تاشده
جلسه 21 - حل تمرین بار فعال
جلسه 22 - حل تمرین بار فعال
جلسه 23 - حل تمرین
جلسه 24 - طراحی
زوج تفاضلی
جلسه 25 - تحلیل سیگنال بزرگ زوج تفاضلی BJT
جلسه 26 - تحلیل سیگنال بزرگ زوج تفاضلی MOSFET.
جلسه 27 - تحلیل سیگنال کوچک زوج تفاضلی BJT
جلسه 28 - تحلیل سیگنال کوچک زوج تفاضلی MOSFET.
جلسه 29 - بهره تفاضلی
جلسه 30 - نیم مدار تفاضلی
جلسه 31 - بهره حالت مشترک
جلسه 32 - CMRR
جلسه 33 - حل تمرین
جلسه 34 - زوج تفاضلی با بار آینه جریان
جلسه 35 - بهره مد مشترک در زوج تفاضلی با بار آینه جریان
جلسه 36 - حل تمرین
جلسه 37 - غیرخطسانی در زوج تفاضلی - خطی سازی
جلسه 38 - Mismatch در زوج تفاضلی
جلسه 39 - حل تمرین
پاسخ فرکانسی تقویت کننده ها
جلسه 40 - مقدمه ای بر پاسخ فرکانسی
جلسه 41 - خازن های انگلی دیود و BJT
جلسه 42 - خازن های انگلی MOSFET - بخش نخست
جلسه 43 - خازن های انگلی MOSFET - بخش دوم
جلسه 44 - خازن های انگلی MOSFET - بخش سوم
جلسه 45 - تابع تبدیل، پاسخ فرکانسی، دیاگرام بودی
جلسه 46 - نمونه ای از دیاگرام بودی
جلسه 47 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش نخست
جلسه 48 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش دوم
جلسه 49 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش سوم
جلسه 50 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - مثال
جلسه 51 - مقدمه ای بر پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده ها
جلسه 52- پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده ها
جلسه 53- محاسبه دو مقاومت مهم در روش ثابت زمانی های مدار باز
جلسه 54 - پاسخ فرکانس بالای طبقه سورس (امیتر) مشترک
جلسه 55 - پاسخ فرکانس بالای طبقه گیت (بیس) مشترک
جلسه 56 - پاسخ فرکانس بالای طبقه درین (کلکتور) مشترک
جلسه 57 - پاسخ فرکانس بالای کسکود
فیدبک
جلسه 58 - مقدمه ای بر فیدبک
جلسه 59 - مزایای فیدبک
جلسه 60 - اثر فیدبک در افزایش پهنای باند
جلسه 61- اثر خطی سازی فیدبک
جلسه 62 - انواع تقویت کننده ها از نظر ورودی و خروجی
جلسه 63 - انواع شبکه های فیدبک
جلسه 64 - مروری بر دو قطبی ها
جلسه 65 - کدام ماتریس برای کدام شبکه فیدبک
جلسه 66 - فیدبک ولتاژ - ولتاژ
جلسه 67 - حل مسئله از فیدبک ولتاژ - ولتاژ
جلسه 68 - فیدبک جریان - ولتاژ
جلسه 69 - مثال از فیدبک جریان - ولتاژ
جلسه 70 - فیدبک ولتاژ - جریان
جلسه 71 - مثال از فیدبک ولتاژ - جریان
جلسه 72 - فیدبک جریان - جریان
جلسه 73 - مثال از فیدبک جریان - جریان
جلسه 74 - حل تمرین
جلسه 75 - فیدبک مثبت
تقویت کننده های توان
جلسه 76 - مقدمه
جلسه 77 - تقویت کننده توان کلاس A (بخش نخست)
جلسه 78 - تقویت کننده توان کلاس A (بخش دوم)
جلسه 79 - تقویت کننده توان کلاس B
جلسه 80 - تقویت کننده توان کلاس AB (بخش نخست)

 
نوع محصول  نوع محصول : فیلم آموزشی
مجموعه  مجموعه
: 1DVD

نوع خرید  نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول  قیمت
20.000 تومان 

  

فیلم آموزش الکترونیک1

فیلم آموزش الکترونیک1درس الکترونیک 1 از دروس اصلی رشته مهندسی برق در تمامی گرایش ها است.
هدف از این درس آشنایی مقدماتی با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه ای الکترونیک مانند دیود،ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان است.

ایمان قطبی
ایمان قطبی فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه علاقه و فعالیت او الکترونیک آنالوگ، فرکانس بالا و الکترونیک زیستی است. او همیشه به درس دادن و آموزش علاقه زیادی داشته.

لیست درسها و جلسات:
جلسه 0 - طرح درس
چکیده ای از فیزیک الکترونیک

جلسه 1 - مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک - نیمه هادی ها
جلسه 2 - ناخالص سازی - مکانیزم های جریان
جلسه 3- پیوند P-N
دیود

جلسه 4 - دیود - مدهای عملکرد - مدل سیگنال بزرگ و سیگنال کوچک
جلسه 5- حل تمرین - دیود
جلسه 6 - دیود زنر - مدارهای دیودی کاربردی: یکسوکننده، تنظیم کننده و مدارات کلمپ و برش.
جلسه 7 - حل تمرین از مدارات دیودی 1
جلسه 8 - حل تمرین از مدارات دیودی 2
ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی (BJT)

جلسه 9 - فیزیک ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و مدهای عملکرد آن ها.
جلسه 10 - اثر ارلی، بایاس BJT
جلسه 11 - نقطه کار، سویینگ.
جلسه 12 - حل مسئله از BJT DC Analysis.
جلسه 13 - مدل های سیگنال کوچک BJT.
جلسه 14 - تقویت کنندگی - طبقه امیتر مشترک
جلسه 15 - مقاومت ورودی و خروجی طبقه امیتر مشترک.
جلسه 16 - تقویت کننده امیتر مشترک با مقاومت در امیتر
جلسه 17 - طبقه تقویت کننده بیس مشترک.
جلسه 18 - طبقه کلکتور مشترک.
جلسه 19 - حل سه مسئله از مباحث سویینگ و تقویت کننده های یک طبقه
جلسه 20 - حل تمرین.
جلسه 21 - قضیه میلر - تکنیک بوت - استرپ
جلسه 22 - دارلینگتون - ترکیب موازی ترانزیستورها.
جلسه 23 - تقویت کننده چند طبقه
جلسه 24 - حل مسئله ای از قضیه میلر
جلسه 25 - حل مسئله ای از مدار چند ترانزیستوری.
جلسه 26 - حل مسئله
جلسه 27 - اثر خازن کوپلاژ و بای پس بر پاسخ فرکانسی تقویت کننده.
جلسه 28 - سویینگ در تقویت کننده های چند طبقه
ترانزیستورهای اثر میدان (MOSFET)

جلسه 29 - مقدمه ای بر ترانزیستورهای MOSFET.
جلسه 30 - تشکیل کانال و مد عملکردی Triode یا خطی (Linear).
جلسه 31- ترانزیستورهای MOS در مُد اشباع (Saturation Mode)
جلسه 32 - مدولاسیون طول کانال.
جلسه 33 - حل تمرین از ترانزستورهای MOS.
جلسه 34 - حل تمرین از ترانزیستورهای MOS.
جلسه 35 - مدل سیگنال کوچک ترانزیستورهای MOS.
جلسه 36 - طبقه تقویت کننده سورس مشترک (CS).
جلسه 37 - طبقه سورس مشترک با مقاومت در سورس.
جلسه 38 - طبقه گیت مشترک (CG)
جلسه 39 - طبقه درین مشترک (CD)
جلسه 40 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS
جلسه 41 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.
جلسه 42 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.
جلسه 43 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
جلسه 44 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
جلسه 45 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
جلسه 46 - مدارات BiCMOS.
جلسه 47 - ترکیب سری و موازی ترانزیستورهای MOS.
جلسه 48 - مختصری در مورد فرآیندهای ساخت VLSI
 
نوع محصول  نوع محصول : فیلم آموزشی
مجموعه  مجموعه
: 1DVD

نوع خرید  نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول  قیمت
20.000 تومان 

  

 
 
-- دسترسی سریع --
ارتباط با پشتیبانی خرید پروژه کیفیت محصولات قوانین و مقررات آگهی های استخدامی اطلاعیه ها تبلیغات در سایت سوالات متداول

پشتیبانی گروه مهندسی ایزان
پرداخت آنلاین ملت
ارتباط با پشتیبانی از طریق تلگرام
 

 
 


 Home   |   Marketing  |  News  |  Rules  |   Rss  |  Contact Us  |  Anti Spam
Copyright © 2008- 2016 By Iranian Engineering Group All rights reserved