فیلم آموزشی
 
 
 
گروه آموزشي مهندسي ايران iranian engineering group گروه آموزشي مهندسي ايران

 
 
فیلم آموزش الکترونیک1

فیلم آموزش الکترونیک1درس الکترونیک 1 از دروس اصلی رشته مهندسی برق در تمامی گرایش ها است.
هدف از این درس آشنایی مقدماتی با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه ای الکترونیک مانند دیود،ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان است.

ایمان قطبی
ایمان قطبی فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه علاقه و فعالیت او الکترونیک آنالوگ، فرکانس بالا و الکترونیک زیستی است. او همیشه به درس دادن و آموزش علاقه زیادی داشته.

لیست درسها و جلسات:
جلسه 0 - طرح درس
چکیده ای از فیزیک الکترونیک

جلسه 1 - مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک - نیمه هادی ها
جلسه 2 - ناخالص سازی - مکانیزم های جریان
جلسه 3- پیوند P-N
دیود

جلسه 4 - دیود - مدهای عملکرد - مدل سیگنال بزرگ و سیگنال کوچک
جلسه 5- حل تمرین - دیود
جلسه 6 - دیود زنر - مدارهای دیودی کاربردی: یکسوکننده، تنظیم کننده و مدارات کلمپ و برش.
جلسه 7 - حل تمرین از مدارات دیودی 1
جلسه 8 - حل تمرین از مدارات دیودی 2
ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی (BJT)

جلسه 9 - فیزیک ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و مدهای عملکرد آن ها.
جلسه 10 - اثر ارلی، بایاس BJT
جلسه 11 - نقطه کار، سویینگ.
جلسه 12 - حل مسئله از BJT DC Analysis.
جلسه 13 - مدل های سیگنال کوچک BJT.
جلسه 14 - تقویت کنندگی - طبقه امیتر مشترک
جلسه 15 - مقاومت ورودی و خروجی طبقه امیتر مشترک.
جلسه 16 - تقویت کننده امیتر مشترک با مقاومت در امیتر
جلسه 17 - طبقه تقویت کننده بیس مشترک.
جلسه 18 - طبقه کلکتور مشترک.
جلسه 19 - حل سه مسئله از مباحث سویینگ و تقویت کننده های یک طبقه
جلسه 20 - حل تمرین.
جلسه 21 - قضیه میلر - تکنیک بوت - استرپ
جلسه 22 - دارلینگتون - ترکیب موازی ترانزیستورها.
جلسه 23 - تقویت کننده چند طبقه
جلسه 24 - حل مسئله ای از قضیه میلر
جلسه 25 - حل مسئله ای از مدار چند ترانزیستوری.
جلسه 26 - حل مسئله
جلسه 27 - اثر خازن کوپلاژ و بای پس بر پاسخ فرکانسی تقویت کننده.
جلسه 28 - سویینگ در تقویت کننده های چند طبقه
ترانزیستورهای اثر میدان (MOSFET)

جلسه 29 - مقدمه ای بر ترانزیستورهای MOSFET.
جلسه 30 - تشکیل کانال و مد عملکردی Triode یا خطی (Linear).
جلسه 31- ترانزیستورهای MOS در مُد اشباع (Saturation Mode)
جلسه 32 - مدولاسیون طول کانال.
جلسه 33 - حل تمرین از ترانزستورهای MOS.
جلسه 34 - حل تمرین از ترانزیستورهای MOS.
جلسه 35 - مدل سیگنال کوچک ترانزیستورهای MOS.
جلسه 36 - طبقه تقویت کننده سورس مشترک (CS).
جلسه 37 - طبقه سورس مشترک با مقاومت در سورس.
جلسه 38 - طبقه گیت مشترک (CG)
جلسه 39 - طبقه درین مشترک (CD)
جلسه 40 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS
جلسه 41 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.
جلسه 42 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.
جلسه 43 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
جلسه 44 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
جلسه 45 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
جلسه 46 - مدارات BiCMOS.
جلسه 47 - ترکیب سری و موازی ترانزیستورهای MOS.
جلسه 48 - مختصری در مورد فرآیندهای ساخت VLSI
 
نوع محصول  نوع محصول : فیلم آموزشی
مجموعه  مجموعه
: 1DVD

نوع خرید  نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول  قیمت
20.000 تومان 

  

فیلم آموزش ریاضی عمومی2

فیلم آموزش ریاضی عمومی2 حساب دیفرانسیل و انتگرال یکی از مهمترین دستاوردهای ذهن بشر است. این دانش به ما امکان توصیف و محاسبه ی پدیده های مختلفی از مدارهای سیاره ها تا … را می دهد. در این کلاس به مباحث پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال می پردازیم. این موضوعات که شامل مباحثی در جبر خطی و توابع برداری است معمولا در درس ریاضی عمومی 2 در دانشگاه بررسی می شود.

سیاوش شهشهانی
سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی - کالیفرنیا است و از سال 1353 به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد.

لیست درسها و جلسات:

جلسه ۱ - مقدمه جبر و توصیف جبر - فضای حقیقی
جلسه ۲ -مفهوم صفحه - مقدمه زیرفضاهای مستوی
جلسه ۳ - زیرفضاهای مستوی
جلسه ۴ - ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی
جلسه ۵ - روش گرام اشمیت
جلسه ۶ - نگاشت و تابع خطی ۱
جلسه ۷ - نگاشت و تابع خطی ۲
جلسه ۸ - نگاشت و تابع خطی ۳ - ضرب خارجی ۱
جلسه ۹ - ضرب خارجی ۲ - دوران
جلسه ۱۰ - حجم و دترمینان
جلسه ۱۱ - بردار ویژه
جلسه ۱۲ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 1
جلسه ۱۳ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 2 - دوران - خم پارامتری
جلسه ۱۴ -مختصات قطبی
جلسه ۱۵ - خم پیوسته و منظم
جلسه ۱۶ - روشهای نمابش تابع - مجموعه تراز 1
جلسه ۱۷ - مجموعه تراز 2
جلسه ۱۸ - تغییر مختصات
جلسه ۱۹ - پیوستگی و حد
جلسه ۲۰ - مشتق و تقریب خطی 1
جلسه ۲۱ - مشتق و تقریب خطی 2
جلسه ۲۲ - مشتق و تقریب خطی 3 - قواعد مهم مشتق
جلسه ۲۳ - میدان گرادیان
جلسه ۲۴ - مشتق های پاره ای مرتبه بالا، قاعده زنجیره ای
جلسه ۲۵ - نقاط بحرانی و آزمون مشتق
جلسه ۲۶ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش اول)
جلسه ۲۷ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش دوم) - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ(بخش اول)
جلسه ۲۸ - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ (بخش دوم)
جلسه ۲۹ - انتگرال(بخش اول)
جلسه ۳۰ - انتگرال و قضیه نقطه میانی(بخش دوم)
جلسه ۳۱ - انتگرال چند متغیره(بخش اول)
جلسه ۳۲ - انتگرال چند متغیره و مرکز جرم(بخش دوم)
جلسه ۳۳ - تغییر متغیر در انتگرال و تعویض مختصات
جلسه ۳۴ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش اول)
جلسه ۳۵ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)
جلسه ۳۶ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)
جلسه ۳۷ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش سوم)
جلسه ۳۸ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش چهارم)
جلسه ۳۹ - قضیه گرین
جلسه ۴۰ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش اول)
جلسه ۴۱ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس

 
نوع محصول  نوع محصول : فیلم آموزشی
مجموعه  مجموعه
: 2DVD

نوع خرید  نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول  قیمت
20.000 تومان 

جهت خرید این محصول کلیک کنید

  

مجموعه فیلم های مهندسی نفت (بزبان فارسی)

مجموعه فیلم های مهندسی نفت (بزبان فارسی)همواره بهترین وسیله برای آموزش مفاهیم و دروس استفاده از ابزار سمعی بصری بوده.
دروس رشته حفاری نفت از دروسی است که بیشتر باید آنرا بصورت عملی مشاهده کرد تا بتوان درک درستی از آن پیدا کرد ، در اینجاست که فیلم به عنوان یه ابزار کمک آموزشی میتواند نقش بسزایی را در فهم عملیات های حفاری ایفا کند.
برخی از عملیات های حفاری حتی در صورت حضور در محل حفاری نیز قادر به دیدن آنها نیستیم زیرا بیشتر عملیاتها در اعماق زیاد زمین صورت میگیرد که در این مجموعه با مشاهده این عملیات ها بصورت انیمیشن و سه بعدی میتوانید لذت آموختن را چند برابر کنید.

» این مجموعه شامل:
فیلم آموزشی حفاری زیر فشار تعادل مخزن

(Under Balance Drilling-UBD)

فیلم معرفی شرکت های نفتی ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی - شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب - شرکت فلات قاره ایران - شرکت ملی حفاری - شرکت مهندسی و توسعه نفت

فیلم مهار چاه 24 نفت شهر
زبانه هاي سركش آتش پس از 38 روزخودنمايي مغرورانه در آسمان كرمانشاه و بر فراز چاه 24 نفت شهر سرانجام به دام دلاور مردان صبور نفت اسير شد.عمليات مهار آتش چاه 24 نفت شهر با استفاده از تزريق گل سنگين توسط دستگاه پمپ تراك شركت ملي حفاري ايران و با پشتيباني گروه Well Capping و HSE شركت هاي نفت مناطق مركزي ايران و ملي مناطق نفتخيز جنوب با موفقيت به پايان رسيد.

عملیات خاموش کردن و مهار چاه کنگان
از مشکلاتی که حفر چاههای نفتی با آن مواجه هستند ، خطر فوران چاه است ؛ که معمولا برای این منظور در حفاری چاههای نفتی از وسایلی بنام فوران گیر استفاده میگردد.
گاهی اوقات شدت و سرعت فوران بگونه ای است که شیرهای فوران گیر دیگر کارایی ندارند.
فوران چاه کنگان یکی از معدود فوران های چاه در دهه های اخیر بشمار میرود که با تلاش شبانه روزی بچه های شرکت ملی حفاری ایران و با توجه به اینکه کلیه شرکتهای معتبر خارجی مهار آن را غیر ممکن میدانستند ، مهار گردید.
فیلم حاضر نشان دهنده گوشه ای ناچیز از زحمات و تلاشهای خستگی ناپذیر کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در مهار چاه سرکش کنگان میباشد که پس از چندین روز با دستان پرتوان فرزندان این مرز و بوم مهار شد.

فراورش گاز طبیعی

فیلم آموزشی عملیات حفاری
Drilling Opration

مجموعه آموزشی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
فرآیند تولید نفت-گاز و میعانات گازی

توجه!
مجموعه فیلم های مهندسی نفت (بزبان فارسی) شامل فیلم های زبان فارسی موجود در مجموعه فیلم های آموزشی حفاری (نسخه 1و2و3) میباشد و جهت آندسته از افرادی که علاقه مند به فیلم های زبان فارسی مربوط به مهندسی نفت میباشد تهیه شده است.

نوع محصول  نوع محصول : فیلم آموزشی
مجموعه  مجموعه
: یک  DVD
نوع خرید  نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول  قیمت25.000 تومان

جهت خرید این محصول کلیک کنید

  

مجموعه فیلم های آموزشی مهندسی حفاری (نسخه3)

همواره بهترین وسیله برای آموزش مفاهیم و دروس استفاده از ابزار سمعی بصری بوده.
مجموعه فیلم های آموزشی مهندسی حفاری (نسخه3)دروس رشته حفاری نفت از دروسی است که بیشتر باید آنرا بصورت عملی مشاهده کرد تا بتوان درک درستی از آن پیدا کرد ، در اینجاست که فیلم به عنوان یه ابزار کمک آموزشی میتواند نقش بسزایی را در فهم عملیات های حفاری ایفا کند.
برخی از عملیات های حفاری حتی در صورت حضور در محل حفاری نیز قادر به دیدن آنها نیستیم زیرا بیشتر عملیاتها در اعماق زیاد زمین صورت میگیرد که در این مجموعه با مشاهده این عملیات ها بصورت انیمیشن و سه بعدی میتوانید لذت آموختن را چند برابر کنید.

» برخی از عملیات های نمایش داده شده عبارتند از:
برپایی انواع دکل (Rig Up)
حفاری جهت دار (ِِDirectional Drilling)
حفاری افقی (Horizental Drilling)
حفاری دریایی (Offshore Drilling)
نمودار گیری (Well Log)
چاه آزمایی (Well Test)
فوران چاه (Blow Out)
سیال حفاری (Drilling Fluid)
بازیابی نفت (EOR) با CO2
عملیات مشبک کاری (Perforation)
Wireline Opration
تاریخچه پیدایش نفت و ...
و همچنین ...

فیلم آموزشی عملیات حفاری 
- بزبان فارسی
مجموعه آموزشی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (فرآیند تولید نفت-گاز و میعانات گازی)

توجه!
نسخه 3 مجموعه فیلم های آموزشی حفاری ، متفاوت با نسخه های 1و2 مجموعه فیلم های آموزشی حفاری می باشد و هیچکدام از فیلم های آموزشی در سه مجموعه مشابه نیستند.
هر کدام از نسخه های مجموعه فیلم های آموزشی حفاری ،  دارای فیلم های منحصر بفرد خود آن نسخه می باشند.


نوع محصول  نوع محصول : فیلم آموزشی
مجموعه  مجموعه
: یک  DVD
نوع خرید  نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول  قیمت :  15.000  تومان

جهت خرید این محصول کلیک کنید

  

مجموعه فیلم های آموزشی مهندسی حفاری (نسخه2)

همواره بهترین وسیله برای آموزش مفاهیم و دروس استفاده از ابزار سمعی بصری بوده.مجموعه فیلم های آموزشی مهندسی حفاری (نسخه2)
دروس رشته حفاری نفت از دروسی است که بیشتر باید آنرا بصورت عملی مشاهده کرد تا بتوان درک درستی از آن پیدا کرد ، در اینجاست که فیلم به عنوان یه ابزار کمک آموزشی میتواند نقش بسزایی را در فهم عملیات های حفاری ایفا کند.
برخی از عملیات های حفاری حتی در صورت حضور در محل حفاری نیز قادر به دیدن آنها نیستیم زیرا بیشتر عملیاتها در اعماق زیاد زمین صورت میگیرد که در این مجموعه با مشاهده این عملیات ها بصورت انیمیشن و سه بعدی میتوانید لذت آموختن را چند برابر کنید.

» برخی از عملیات های نمایش داده شده عبارتند از:
برپایی انواع دکل
حفاری قایم
حفاری جهت دار (ِِDirectional Drilling)
حفاری افقی (Horizental Drilling)
سیمان کاری (Cementing)
نمودار گیری (Well Log)
چاه آزمایی (Well Test)
فوران چاه (Blow Out)
عملیات لوله گذاری
انیمیشن معرفی اجزای دکل حفاری
انیمیشن عملیات برپایی دکل حفاری
انیمیشن عملیات حفاری
تصاویر ضبط شده توسط Down Hole Camera
تاریخچه پیدایش نفت و ...
تاریخچه روش های حفاری ...
و همچنین ...

فیلم آموزشی حفاری زیر فشار تعادل مخزن (UBD)
- بزبان فارسی
فیلم معرفی شرکت های نفتی ایران (شرکت نفت مناطق مرکزی - شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب - شرکت فلات قاره ایران - شرکت ملی حفاری - شرکت مهندسی و توسعه نفت)
فیلم مهار چاه 24 نفت شهر (زبانه هاي سركش آتش پس از 38 روزخودنمايي مغرورانه در آسمان كرمانشاه و بر فراز چاه 24 نفت شهر سرانجام به دام دلاور مردان صبور نفت اسير شد.عمليات مهار آتش چاه 24 نفت شهر با استفاده از تزريق گل سنگين توسط دستگاه پمپ تراك شركت ملي حفاري ايران و با پشتيباني گروه Well Capping و HSE شركت هاي نفت مناطق مركزي ايران و ملي مناطق نفتخيز جنوب با موفقيت به پايان رسيد)

توجه!
نسخه 2 مجموعه فیلم های آموزشی حفاری ، متفاوت با نسخه های 1و3 مجموعه فیلم های آموزشی حفاری می باشد و هیچکدام از فیلم های آموزشی در سه مجموعه مشابه نیستند.
هر کدام از نسخه های مجموعه فیلم های آموزشی حفاری ،  دارای فیلم های منحصر بفرد خود آن نسخه می باشند.


نوع محصول  نوع محصول : فیلم آموزشی
مجموعه  مجموعه
: یک  DVD
نوع خرید  نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول  قیمت :  15.000 تومان

جهت خرید این محصول کلیک کنید

  

 
 
-- دسترسی سریع --
ارتباط با پشتیبانی خرید پروژه کیفیت محصولات قوانین و مقررات آگهی های استخدامی اطلاعیه ها تبلیغات در سایت سوالات متداول 

 
 


 Home   |   Marketing  |  News  |  Rules  |   Rss  |  Contact Us  |  Anti Spam
Copyright © 2008- 2014 By Iranian Engineering Group All rights reserved