جهت مشاهده محصولات دریافت شده از پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران باید یکسری نرم افزارها بر روی سیستم رایانه ای شما نصب گردیده باشد تا امکان مشاهده و استفاده از محصولات دریافت شده برایتان میسر باشد و  در صورتیکه این نرم افزارها بر روی سیستم رایانه ای شما نصب نیست، ما مجموعه ای از این نرم افزارها را برای شما گردآوری نموده ایم و شما میتوانید آنها را دریافت نموده و بر روی سیستم رایانه ای خود نصب نمایید.


WINRAR

 جهت سهولت در دریافت محصولات گروه آموزشی مهندسی ایران کلیه فایلهای مربوطه بصورت فشرده شده میباشند که برای خارج ساختن آنها از حالت فشرده،نرم افزار WINRAR لازم است.
 

ADOBE READER
 جهت مشاهده محصولات PDF دریافت شده از پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران،نرم افزار ADOBE READER لازم است.

 

All Rights Reserved By Iranian Engineering Group