به پیشنهاد شما دوستان عزیز تصمیم گرفتیم بخشی با نام "خرید پروژه" راه اندازی کنیم.
هدف از راه اندازی این بخش خریداری پروژه های شما میباشد.
 

روش کار:

 برای ارائه و فروش پروژه های خود ، ابتدا باید پروژه های خود را به ایمیل  ایمیل ارسال کنید.

پس از بررسی پروژه ها و کیفیت مطالب آن و تایید از طرف گروه آموزشی مهندسی ایران ، در پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران قرار میگیرد و بفروش میرسد.

 همکاری در فروش

نحوه پرداخت مبلغ محصول شما:

نحوه پرداخت مبلغ پروژه های شما بدین صورت است که هرگاه پروژه های شما در پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران بفروش رسید مبلغ آن به حساب شما واریز میگردد.

توجه داشته باشید تا قبل از فروش پروژه های شما ، گروه آموزشی مهندسی ایران هیچ مبلغی به شما پرداخت نمی نماید.
 
با اولین فروش پروژه شما کل قیمت پروژه  به حسابتان واریز می گردد در فروش های بعدی 10% قیمت پروژه به حساب شما واریز میگردد.
مثلا اگر  پروژه ای به مبلغ 30.000 تومان برای فروش در پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران داشته باشید در اولین فروش پروژه تان مبلغ 30.000 تومان به حسابتان واریز می گردد و در برای فروش های بعدی نیز مبلغ 3.000 تومان بحسابتان واریز میشود .
بدین صورت طی یکبار فروش پروژه ، کل مبلغ آن را به دست آورده و برای فروش های بعد سود آن نصیبتان میگردد.
تجربه چندین ساله ما نشان میدهد پروژه هایی که دارای کیفیت و موضوعات خوبی باشند ، در چند هفته اول ارائه بفروش میرسند.

 

! توجه !

1. در صورت قرار گرفتن پروژه ای در پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران ، کلیه حقوق آن متعلق به گروه آموزشی مهندسی ایران است.

2. قیمت پروژه های شما بر اساس قیمت پروژه های ارائه شده در گروه آموزشی مهندسی ایران تعیین می گردد.

3. گروه آموزشی مهندسی ایران در پذیرش یا عدم پذیرش پروژه های شما بر اساس استانداردهای کیفی گروه آموزشی مهندسی ایران مختار است و در صورت عدم پذیرش پروژه ای ، گروه آموزشی مهندسی ایران متعهد می گردد آن را به شما عودت داده و به هیچ عنوان از آنها استفاده ننماید.

4. پس از قرار گرفتن پروژه ای در پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران ، صاحب پایان نامه نمی تواند تقاضای حذف آن از پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران نماید .
5. صاحب پروژه حق ارائه پروژه خود در هیچ سایت دیگری را ندارد و در صورت مشاهده این امر ، توافقات فی ما بین فسخ گردیده و از آن پس هیچگونه مبلغ فروشی به ایشان پرداخت نمی گردد. 
6. برای ارائه پروژه های خود در پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران ، باید کل متن پروژه را برایمان ارسال نمایید .


تاکنون 12 نفر پروژه های خود را برای ارائه و فروش توسط پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران برای ما ارسال نموده اند.
این افراد در مرحله اول کل قیمت پروژه فرستاده شده برای ما را دریافت نموده اند و از این پس با هر بار فروش ، 10% قیمت پروژه به حسابشان واریز میگردد.


دوستانی که پروژه های خود را در پایگاه اینترنتی گروه آموزشی مهندسی ایران ارائه میکنند با کلیه این شرایط موافقت کرده اند و در صورت نقض هر کدام از این شرایط ، همکاری گروه آموزشی مهندسی ایران با این دوستان قطع گردیده و مسئولیت عواقب ناشی از نقض هر کدام از شرایط متوجه آنها میباشد.